Welkom bij etreVia

etreVia is een advocatenkantoor dat de jarenlange ervaring bundelt van vier advocaten die een gelijklopende visie hebben aangaande dienstverlening naar cliënteel toe. Het kantoor biedt u een integere en kwaliteitsvolle aanpak van uw dossier met aandacht voor efficiëntie en persoonlijke benadering.

De advocaten kennen elk hun specialisatie om u beter te kunnen dienen. Deze specialisaties treft u aan bij de persoonlijke voorstelling. Anderzijds kunnen zij u vanzelfsprekend in allerlei andere materies eveneens een eerste advies verstrekken.

Rekening houdend met uw persoonlijke noodwendigheden wordt uw dossier vanuit verschillende invalshoeken benaderd om tot de juiste oplossing te komen. Om tot een individuele conflictbeslechting te komen, wordt de alternatieve geschillenregeling en bemiddeling niet uit het oog verloren.

etreVia staat dan ook voor drie mogelijke wegen naar een oplossing.

  • Advies/begeleiding: middels juridische adviesverlening worden oplossingen aangereikt of problemen vermeden met de nodige discretie. Tevens behoort het opstellen of onderzoeken van contracten en andere documenten, het begeleiden van administratieve of andere formaliteiten, tot onze dienstverlening.
  • Bemiddeling/onderhandeling: hiermee kan een alternatieve geschillenbeslechting/oplossing worden bewerkstelligd. In concreto zal actief worden gezocht naar een voor u aanvaardbare regeling van een conflict, in eerste orde op een minnelijke wijze. In familiezaken kan ook beroep worden gedaan op Mr. Joëlle Vandenbulck als erkend bemiddelaar.
  • Geschillenbeslechting: zowel voor de gewone rechtbanken als administratieve rechtbanken, hetzij arbitrale commissies, voeren wij uw procedure met steeds oog voor efficiëntie en kwaliteit.

Kortom, bij ons kan u terecht met al uw rechtsvragen.

Reacties zijn afgesloten.